Obavijest o Ljetnom kampu

Učenicima koji su se prijavili na Ljetni kamp mladih matematičara 2022. poslane su na mail informacije o tome jesu li primljeni na Ljetni kamp.